Alternatief tracé goederenspoor zou te duur zijn

Ondanks een uitdrukkelijke toezegging van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) aan de Tweede Kamer, is de mogelijkheid om de IJzeren Rijn langs de autoweg A67 aan te leggen tot nu toe niet serieus onderzocht.

Het alternatief voor de omstreden ingebruikname van het goederenspoor door nationaal park De Meinweg bij Roermond is door NS Railinfrabeheer (RIB) al na een globale toetsing als te duur terzijde geschoven. Dat bevestigt een woordvoerder van Railinfrabeheer.

RIB en het ingenieursbureau Transport, Consultants and Engineers (TCE) zullen Netelenbos adviseren om een nader onderzoek van het A67-tracé in het kader van de Milieueffectenrapportage (MER) achterwege te laten. ,,Gezien de vraag van de Belgische overheid en het doel van de studie is het geen reëel in detail te onderzoeken alternatief'', aldus de woordvoerder van RIB.

In februari van dit jaar droeg de Tweede Kamer minister Netelenbos in een motie op om bij de uitwerking van de plannen tevens de route langs de A67 (Turnhout-Eindhoven-Venlo) serieus te onderzoeken.

De Tweede-Kamerleden Leers (CDA) en Van der Steenhoven (GroenLinks) hebben aangekondigd dat ze spoedoverleg willen met Netelenbos. Leers, initiatiefnemer van de motie, reageert getergd op het nieuws dat het alternatief in feite nog altijd niet serieus is onderzocht.

,,Ik voel me niet serieus genomen'', aldus Leers. ,,Dit alternatief wordt bij voorbaat al weggedonderd, terwijl iedereen die A67-variant verder serieus neemt behalve de ambtenaren. De Kamer hamert niet op die A67-variant om de minister te plagen, maar omdat wij denken dat daarin een meerwaarde schuilt voor Nederland. De Kamer mag niet zomaar aan de kant worden geschoven.''

Van der Steenhoven noemt het ,,merkwaardig'' en ,,een geval van misleiding'' dat de wens van de Tweede Kamer voor een grondig onderzoek feitelijk is genegeerd, zonder dat Netelenbos de Kamer daarvan op de hoogte heeft gesteld.

,,Het is onverstandig van de minister. Ze komt hiermee zichzelf uiteindelijk weer tegen.'' Het tracé door het nationaal park is in Noord-Brabant en Limburg, en in de Tweede Kamer, zeer omstreden.

Ook Staatsbosbeheer wil een route die het nationaal park ontziet. België ziet het liefst het historische spoor door De Meinweg hersteld. Netelenbos gaf tijdens de behandeling in de Kamer al aan niets te zien in de A67-variant.

Met het advies om de A67-variant niet nader te onderzoeken voldoet TCE precies aan de opdracht die het bedrijf kreeg van NS Railinfrabeheer. In de opdrachtbrief, gedateerd 26 januari 2000, stond: ,,Doel van het onderzoek is te motiveren waarom het F-alternatief (langs de A67, red.) geen realistisch te onderzoeken alternatief is''. De toezegging van Netelenbos in februari om de A67 tóch serieus te onderzoeken veranderde daar niets aan. Volgens Kamerlid Van der Steenhoven van GroenLinks heeft Netelenbos het alternatief langs de A67 opzettelijk gefrustreerd.

Een woordvoerster van Netelenbos bevestigt dat de voorstudie over de IJzeren Rijn inmiddels op het departement ligt. Op grond hiervan zullen ambtenaren binnenkort een advies over de alternatieven uitbrengen bij Netelenbos. ,,We mogen er toch van uit gaan dat de A67-variant serieus is onderzocht'', verklaart de woordvoerster, ,,want dat stond in de instructies.''

Gisteren lekte uit dat RIB al sinds de zomer over een rapport beschikt waaruit blijkt dat de keuze voor een definitief tracé door De Meinweg tot onherstelbare milieuschade zal leiden. Het rapport werd niet openbaar gemaakt.

    • Floris van Straaten
    • Joep Dohmen