VU benoemt Maarten Doorman tot hoogleraar

De Amsterdamse Vrije Universiteit heeft de filosoof, dichter en criticus Maarten Doorman (1957) benoemd tot bijzonder hoogleraar literaire kritiek. Doorman is benoemd als opvolger van de Brusselse hoogleraar neerlandistiek en criticus Hugo Bousset. Eerder werd de leerstoel bekleed door Carel Peeters.

Doorman, als poëzierecensent verbonden aan NRC Handelsblad, studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde zes jaar geleden aan de Universiteit Maastricht op Steeds mooier. Over geschiedenis en de zin van vooruitgangsideeën in de kunst, waarin hij zich verzet tegen verschillende vormen van relativisme in de kunstkritiek. Onlangs verscheen Kloppend heden, Doormans vijfde dichtbundel. Doorman zal aan de VU een college en een werkgroep verzorgen. Daarin zullen studenten zich zowel bekwamen in het schrijven van recensies als in het nadenken over literaire kritiek. ,,Dat laatste maakt het voor mij interessant'', zegt Doorman. ,,Mensen alleen leren schrijven zou meer iets zijn voor de School voor de journalistiek.'' Hij is voor vijf jaar aangesteld.

    • Arjen Fortuin