Van Aartsen belooft notitie

Vóór de volgende kabinetsformatie, in 2002, zal minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) de Tweede Kamer een notitie sturen over de coördinatie van het buitenlands beleid tussen zijn ministerie en Algemene Zaken, het kleine departement van de minister-president. Die notitie wordt in samenspraak met premier Kok opgesteld.

Dit heeft Van Aartsen gisteren in de Tweede Kamer gezegd bij de behandeling van zijn begroting. Hij reageerde daarmee op kritiek uit diverse fracties op het gebrek aan coördinatie tussen hem en de premier tijdens de campagne voor een Nederlandse Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, waarvoor uiteindelijk oud-premier Lubbers werd benoemd.

Kok en Van Aartsen verschilden afgelopen dinsdag in de Kamer openlijk van mening over het tijdstip waarop Van Aartsen de premier erover had ingelicht dat Lubbers binnen de VN als een betere kandidaat werd gezien dan de officieel voorgedragen minister Pronk. Kok heeft de kwestie gisteravond tijdens een diner met de minister uitgepraat.

De Tweede Kamer wil dat Van Aartsen zijn notitie los maakt van de recente spanningen tussen hem en de premier. De grote Kamerfracties vinden dat in de notitie tenminste twee belangrijke kwesties moeten worden behandeld: de coördinerende rol van Buitenlandse Zaken tussen andere ministeries én de ,,structurele spanningen'' met Algemene Zaken op het terrein van de Europese politiek. Die spanningen hebben ermee te maken dat volgens het Nederlandse staatsrecht alle ministers gelijkwaardig zijn, de eerste verantwoordelijkheid voor het buitenlands beleid bij Van Aartsen ligt, terwijl Kok in de Europese Unie geregeld moet optreden als ,,regeringsleider''.

Van Aartsen wilde niet vooruitlopen op de inhoud van de beloofde notitie, al zei hij daarover ,,wel ideeën'' te hebben. Hij waarschuwde wel dat er al veel regels en afspraken bestaan over coördinatie van beleid maar dat ,,een goede communicatie'' zeker zo belangrijk is en dat hij ,,veel wil investeren in een goede communicatie met de premier''. De fracties van PvdA en CDA hadden hem trouwens in het debat opgeroepen tot betere coördinatie van het beleid jegens landen die economisch interessant zijn maar een twijfelachtig regime hebben of de mensenrechten schenden, zoals bijvoorbeeld Iran, Irak, Cuba en China.