Slachtoffer mag vragen naar dader

Het openbaar ministerie in Amsterdam gaat een telefoonnummer openstellen waar slachtoffers van misdrijven informatie kunnen krijgen over hun zaak.

Als zij het nummer van het proces-verbaal doorgeven, kunnen medewerkers van justitie en politie hen vanaf 1 december informeren of de dader is gevonden, binnenkort moet voorkomen of dat er al een veroordeling is geweest. Ook is informatie te krijgen over mogelijkheden voor schadevergoeding.

Volgens de Amsterdamse hoofdofficier van Justitie H. Vrakking past dit zogenoemde éénslachtofferloket in de trend om meer aandacht aan slachtoffers te besteden. Slachtoffers van misdrijven die nu willen weten wat er met hun zaak is gebeurd, worden volgens Vrakking vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Straks zullen acht medewerkers van justitie en politie dagelijks klaar zitten om de gewenste informatie op te zoeken.

,,Het oude verhaal dat justitie zich alleen met de daders bezighoudt gaat al lang niet meer op'', zegt Vrakking. Door het instellen van JIB-kantoren (Justitie In de Buurt) is volgens Vrakking ook al meer aandacht gekomen voor slachtofferzorg. Volgende maand beginnen in Amsterdam op de JIB-kantoren zogenoemde mediators met het bemiddelen tussen daders en slachtoffers van kleine vergrijpen. Vrakking: ,,Iemand die een boodschappentas heeft gejat, moet dan bijvoorbeeld een week lang boodschappen doen voor het slachtoffer.'' Justitie zal voor bemiddeling vooral zaken selecteren waarbij dader en slachtoffer nog met elkaar verder moeten leven. De mediators in Amsterdam zijn voor een groot deel van allochtone afkomst.

Over een half jaar wil justitie ook gaan beginnen met herstelbemiddeling. Als het slachtoffer behoefte heeft aan een gesprek met de dader, dan zal justitie dat proberen te regelen. Vrakking: ,,Neem het voorbeeld van een vrouw die in haar huis beroofd is. Toen de dader al lang haar geld had genomen, begon hij de vrouw toch nog te schoppen en te slaan. Die vrouw wil weten: waarom stond hij daarbij te lachen?'' Volgens hoofdofficier Vrakking kan het antwoord op zo'n vraag helpen bij het verwerkingsproces van het slachtoffer. ,,Of dat de taak van justitie is? Waar we kunnen helpen, zullen we dat doen. Er moet natuurlijk wel altijd een strafrechtelijk aspect aanzitten.''

Vrakking vertrekt begin januari als hoofdofficier van justitie in Amsterdam en zal zich dan gaan bezighouden met mediation.

    • Monique Snoeijen