Siemens maakt geen tolpoort

Een consortium onder leiding van Siemens Nederland blijkt zich onlangs uit ,,strategische overwegingen'' te hebben teruggetrokken als gegadigde voor het contract voor elektronische tolpoorten in de Randstad.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) maakte vanmorgen bekend dat de andere nog overgebleven gegadigde, het Nederlands-Noors-Portugees consortium met de naam Q-Free VOF, inmiddels door haar is geselecteerd voor de opdracht.

Het Tweede-Kamerlid Reitsma (CDA), een verklaard tegenstander van de tolpoorten, zegt van Siemens-medewerkers te hebben vernomen dat het bedrijf bij nader inzien is afgehaakt omdat het niet kon garanderen dat de tolpoorten vlekkeloos zouden functioneren. Zowel Reitsma als zijn collega Hofstra (VVD), die eveneens sceptisch staat tegenover het rekeningrijden, wil weten of de tolpoorten van het consortium Q-Free wel voldoende betrouwbaar zijn. Bovendien kan, zo vrezen Reitsma en Hofstra, Q-Free door het afvallen van Siemens hogere prijzen bedingen voor de aanleg van het systeem. ,,Netelenbos moet er als de sodemieter een paar kandidaten bij halen'', aldus Hofstra vanmorgen.

Een woordvoerster van minister Netelenbos verklaarde vanmorgen dat Q-Free, waarvan onder meer het Nederlandse bedrijf Peek Traffic deel uitmaakt, wel degelijk voldoet aan de gestelde eisen. Zo bleek uit onderzoek van TNO dat de tolheffingsapparatuur van Q-Free hooguit één op de 10.000 auto's miste.

Siemens Nederland wil zelf geen nadere mededelingen doen over de exacte drijfveren om zich terug te trekken uit het project. Wel wijst het in een korte schriftelijke verklaring op het feit dat Siemens zich inmiddels heeft gekwalificeerd voor een gepland nieuwe elektronisch kilometerheffingssysteem ter vervanging van het zogeheten Eurovignet voor vrachtverkeer in Duitsland. Hierbij zal onder meer gebruik worden gemaakt van GSM- en UMTS-techniek. ,,Genoemde technieken maken deel uit van de kernactiviteiten van Siemens. Vandaar dat deze strategische keuze ook in deze richting zal gaan'', aldus de schriftelijke verklaring van het bedrijf.

Ook minister Netelenbos heeft al aangegeven dat Nederland op langere termijn geïnteresseerd is in een dergelijk systeem van kilometerheffing voor het gemotoriseerde verkeer.