Pillen nog niet in supermarkt

Hoestdranken, pijnstillers en andere medicijnen waarvoor geen recept nodig is zullen voorlopig toch niet uit de schappen van de supermarkt mogen worden verkocht. Dit blijft voorbehouden aan apothekers en drogisten.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Borst (Volksgezondheid) eerst de wet verandert voordat de verkoop van deze middelen vrij wordt gegeven. Alleen D66 en VVD steunden het plan van de minister om vooruitlopend op die wetswijziging de vrije verkoop al te 'gedogen'. Dit bleek gisteren tijdens overleg dat Borst in de Kamer had over haar medicijnbeleid.

Daarbij werd niet duidelijk of de Kamer tezijnertijd ook het wetsvoorstel zal steunen. Meerdere fracties toonden zich gisteren gevoelig voor de bezwaren die de drogisten hebben tegen de vrije verkoop in de supermarkten. Behalve verlies aan omzet vrezen de drogisten ook `massale gezondheidsrisico's' als deze medicijnen zonder voorlichting en controle worden verkocht. Volgens het Centraal bureau voor de geneesmiddelenregistratie, dat Borst had geadviseerd de verkoop van de meeste zogeheten `zelfzorgmedicijnen' vrij te laten, voegt de voorlichting over deze middelen nauwelijks iets toe. En Borst zei gisteren dat haar bij het kopen van deze medicijnen bij de drogist niet was gebleken dat er veel aandacht aan die voorlichting wordt besteed. ,,Het niveau van de verkopers moet nog fors omhoog willen de drogisten hun pretenties waar kunnen maken'', aldus Borst.

Een meerderheid in de Kamer zou ook de verkoop van `zelftests' voor ernstige ziekten willen verbieden. Voor deze tests (bij het vermoeden van onder meer prostaatkanker of besmetting met hiv) kunnen de patiënten ook bij de arts of, in het geval van hiv, gratis bij de ggd terecht. Maar een deel van de potentiële patiënten wil daar liever geen gebruik van maken. Met name voor deze groep is er een zelftest te koop bij de apotheek. Die tests zijn niet altijd betrouwbaar en de waarde ervan is vaak moeilijk te interpreteren. De verkoop ervan verbieden is volgens Borst geen oplossing als ze ook via internet te krijgen zijn.

Een meerderheid in de Kamer stemt er `in principe' wel in met het voorstel van Borst artsen voortaan de diagnose op het recept te laten vermelden. Daarbij wordt met name ook gekeken naar de bescherming van de privacy van de patiënt. De minister houdt daarnaast vast aan haar eerdere plan om ook apothekers onder de werking van de WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomsten) te brengen waardoor deze bij de behandeling van patiënten op gelijke voet met de artsen komen te staan. De verschillende artsenorganisaties maken daar bezwaar tegen.