Nutreco stoot af

Nutreco, viskweker en producent van veevoer, verkoopt twee voerfabrieken in Frankrijk. De fabrieken van Ballané Nueil hebben een gezamenlijke capaciteit van 280 duizend ton en een omzet van 250 miljoen gulden.