Kritiek en kunst

In haar artikel in het CS van 6 oktober (Niet dat eeuwige schilderijtjes ophangen) schrijft Anna Tilroe: ,,de directeur van de Mondriaan Stichting verklaarde zelfs publiekelijk dat theorie en kritiek de kunst maar in de weg zitten.'' Ik constateer dat zij deze passage niet kan hardmaken. Natuurlijk heb ik wel eens wat gezegd over het subsidiëren van individuele kunstcritici (daar zie ik niets in), maar niet dat de theorie en de kunstkritiek de kunst maar in de weg zitten.

    • Melle Daamen
    • Directeur Mondriaan Stichting