Kleine klas helpt de gemiddelde leerling niet

De gemiddelde leerling is niet gebaat bij klassenverkleining. Slechts op langere termijn zal een verkleining leiden tot een intensievere begeleiding van deze groep. Ook leerlingen met slecht gedrag krijgen niet direct meer aandacht. Alleen leerlingen die boven of onder het gemiddelde presteren, hebben direct baat bij kleinere klassen.

Deze conclusies staan in het onderzoek Kleine klassen...grote kansen? dat door de Universiteit Twente (UT) is uitgevoerd. Uit een analyse van de gevolgen van klassenverkleining blijkt volgens onderzoeker S. Doolaard dat zeker de helft van de leerlingen in het basisonderwijs slechts op termijn intensiever begeleid zal worden door leraren. ,,Onderwijzers krijgen tijd voor extra aandacht voor leerlingen, maar zij gebruiken dat vooral voor de cognitieve uitschieters'', aldus Doolaard. ,,De modale leerling krijgt weliswaar meer aandacht, maar blijft duidelijk achter.''

Veel basisscholen wachten nieuwe subsidies af. Doolaard: ,,Kleine scholen krijgen nu nog vaak te weinig geld om écht nieuw beleid te ontwikkelen. Wel staan ze bijna altijd achter klassenverkleining.'' Pas als extra geld binnen is, zullen ook modale leerlingen meer profiteren, zo verwacht Doolaard.

Klassenverkleining is een prioriteit van minister Hermans en staatssecretaris Adelmund (Onderwijs). Vanaf 1996 investeert de overheid ruim een miljard gulden in klassenverkleining in het basisonderwijs. Minister Hermans wil voor volgend jaar 1,4 miljard gulden extra aan het onderwijs besteden. Ook de klassenverkleining moet hiervan profiteren.