Kamerleden geven letteren weinig kans

D66 gaat op zoek naar mogelijkheden om de letterenfondsen alsnog extra subsidie te geven, maar andere partijen zijn niet erg optimistisch over de mogelijkheden daarvoor.

Dat blijkt uit een rondgang langs de cultuurspecialisten van de vier grote partijen in de Tweede Kamer. Het Nederlands literair produktie- en Vertalingenfonds heeft de vaste Tweede-Kamercommissie voor cultuur deze week een brief gestuurd over de gevolgen van de begrotingsplannen van staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur). De literaire wereld ageert al geruime tijd tegen de begrotingsplannen van het ministerie.

Boris Dittrich, woordvoerder cultuur voor D66 in de Tweede Kamer, wil zich inspannen voor de letterenfondsen, maar zegt afhankelijk te zijn van de andere partijen. ,,Ik begrijp de noden van de letterenfondsen en ik hoop dat we met anderen een coalitie kunnen sluiten. Aan de andere kant moeten er keuzes gemaakt worden. Alleen vandaag al heb ik vier kunstgroeperingen op bezoek gehad.'' De Kamer vergadert over anderhalve week over de cultuurnota.

De andere twee regeringspartijen, VVD en PvdA, zijn niet erg optimistisch over de kansen van het Fonds voor de letteren en het literair produktiefonds op extra geld. Kamerlid Atzo Nicolaï (VVD) zegt dat de speelruimte van de Kamer erg klein is. ,,Het extra geld dat er was, heeft de staatssecretaris al verdeeld en het grootste deel is daarbij naar de podiumkunsten gegaan.'' De situatie is `ongelukkig' voor de letteren, zegt Nicolaï. ,,De meeste literaire activiteiten gebeuren gelukkig buiten de overheid om. De podiumkunsten zijn veel afhankelijker van subsidie.''

Nicolaï's collega Judith Belinfante van de PvdA vindt dat de kunstbegroting de komende jaren structureel verhoogd zou moeten worden tot één procent van de netto rijksuitgaven. Dan zou er ook voor de letteren extra geld beschikbaar komem. ,,Op deze begroting is er echter nog maar 1,3 miljoen te verdelen. En er zijn behalve de letterenfondsen nog meer clubs die er bekaaid vanaf zijn gekomen.''

Marry Visser-Van Doorn, de cultuurspecialist van het CDA, vindt dat de staatssecretaris gewoon het advies van de Raad voor Cultuur zou moeten volgen en dus de letteren extra ondersteuning moet geven. Ze is echter niet van plan de positie van de fondsen apart aan de orde te stellen. ,,Voor ons is het regiobeleid het belangrijkste. Er dreigen kale plekken in het kunstaanbod in het oosten en het noorden te ontstaan.''

In de brandbrief die het produktiefonds de Kamer deze week stuurde staat dat het niet toekennen van extra geld – in de voorstellen van de Raad voor Cultuur 750 duizend gulden – het einde betekent van een aantal relatief nieuwe activiteiten van het fonds, zoals het extra stimuleren van non-fictie, het juist opgezette `interculturele letterenbeleid' en de promotie van literaire tijdschriften. Bovendien komen ook de kernactiviteiten van de organisatie in gevaar. Er staan twee parttime banen op het spel, zegt directeur Rudi Wester. ,,De Maatschappij voor Letterkunde steunt ons ook ook en we hebben een aantal schrijvers gemobiliseerd. De Kamer wordt nu overspoeld door dergelijke verzoeken, maar wij dreigen door deze verkapte bezuiniging echt in de problemen te komen.''

    • Arjen Fortuin