HOUELLEBECQ

De eerste roman van Michel Houellebecq, De wereld als markt en strijd, werd een cult-boek: door iedereen van onder de dertig gelezen, verfilmd en op de planken gezet. Over zijn tweede, Elementaire deeltjes, raakte Frankrijk een jaar lang niet uitgepraat en onlangs begon de ooit zo verlegen, hakkelende schrijver aan een volgende carrière: die van rock-zanger. Het komende weekeinde treedt hij als zodanig op tijdens het Crossing Border Festival in Amsterdam.

Samen met zijn vriend Bertrand Burgalat, musicien-arrangeur dandy en oprichter van Tricatel, maakte Houellebecq de cd Présence humaine, een benaming die naadloos aansluit bij het Houellebecq-universum. In het titelnummer brengt Houellebecq cynisch zijn `hulde aan de mensheid', die, net als in Elementaire deeltjes, verkoelt, verkilt en op sterven na dood is. Paartjes omarmen elkaar voor het laatst, de zee verdwijnt, de apocalyps kondigt zich aan. De mensheid is niet meer dan een bijna vergeten legende: `alors s'établira le dialogue des machines/ et l'informationiel remplira, triomphant/ le cadavre vidé de la structure divine.' Alleen in dit heftige openingsmanifest legt zanger Houellebecq enige woede en wanhoop in zijn stem. Daarna verzacht de toon en worden de teksten milder, soms zelfs op het romantische af.

Nieuw zijn de teksten niet. Ze zijn gekozen uit Houellebecqs dichtbundels Le sens du combat, Rester vivant en Renaissance en lenen zich wonderbaarlijk goed voor de half gezongen, half gesproken manier waarop Houellebecq ze, met een minimale dictie, in de microfoon murmelt. Zijn lage, doorrookte, neerslachtige stem, klinisch-afstandelijk als de toon van zijn boeken, krijgt iets bezwerends tegen de achtergrond van de funky rockband, die soms keihard uithaalt, maar vaak niet meer dan een krachtig, ritmisch, easy-listening sausje toevoegt aan de gesproken dichtregels. In Présence humaine gaat het om de tekst, de rest is franje: 's Morgens bereikt de luchtvervuiling in Parijs een piek/ de oorlog in Bosnië staat op het punt weer op te laaien/ maar als je in Parijs een taxi vindt, is je dag weer goed.

Michel Houellebecq: Présence humaine, Tricatel, TRICDFR007.

Vanavond speelt Michel Houellebecq met zijn band op Crossing Border, Amsterdam.

    • Margot Dijkgraaf