Geen vergoeding voor Viagra

Minister Borst (Volksgezondheid) hoeft de erectiepil Viagra niet in het ziekenfondspakket op te nemen. De kosten ervan wegen niet op tegen het gebruiksgemak en het niet kunnen krijgen van een erectie is geen bedreiging voor de (volks)gezondheid. Dit heeft de president van de Haagse rechtbank gisteren bepaald in het kort geding dat fabrikant Pfizer tegen Borst had aangespannen.

Volgens Pfizer moet het ziekenfonds Viagra vergoeden. Niet alleen worden andere erectiemiddelen al vergoed, maar ook heeft het College voor Zorgverzekeringen geadviseerd Viagra in het ziekenfondspakket op te nemen. Dat zou dan alleen betrekking hebben op mannen die aan diabetes lijden of een aandoening aan hun ruggenmerg (meestal een dwarslaesie) hebben. Het verstrekken van de Viagrapil aan deze categorieën zou enkele tientallen miljoenen guldens per jaar kosten.

Borst had het advies van het College voor Zorgverzekeringen naast zich neergelegd omdat, zoals landsadvocaat G.R.J. de Groot voor de rechtbank betoogde, die kosten in geen verhouding staan tot de voordelen van het middel. Het dient alleen het gebruiksgemak (Viagra is een gemakkelijk in te nemen pil, terwijl het andere middel moet worden geïnjecteerd). Bovendien verhelpt het een aandoening die in wezen niets met volksgezondheid van doen heeft: ,,Erectiel disfunctioneren is geen aandoening die het leven bedreigt of het gestel ondermijnt, noch deelname aan het maatschappelijk leven ondermijnt of ernstig belemmert dan wel participatie in het arbeidsproces in de weg staat.'

De rechter neemt deze argumentatie van de landsadvocaat in zijn overwegingen over. Hij vindt dat de minister de kosten van een middel mag laten meewegen bij de beslissing een behandeling wel of niet te vergoeden. Dat, zoals in dit geval, een ander erectiemiddel wel wordt vergoed is ook geen reden om Viagra wel te vergoeden. Die `ongelijkheid' kan de minister volgens de rechter ook oplossen door bij een heroverweging van het ziekenfondspakket die middelen te schrappen.

In de Tweede Kamer betoogde minister Borst, nadat de uitspraak was bekendgemaakt, dat Pfizer een veel te hoge prijs vraagt voor het middel: ,,Vele malen hoger dan de kosten'. Zij vreest dat Viagra een enorm gat, misschien wel van honderden miljoenen guldens, in het medicijnenbudget slaat als het in het ziekenfondspakket wordt opgenomen.