`Fiscale positie van Nederland verslechtert'

De fiscale concurrentiepositie van Nederland verslechtert. Dat vindt H.O.C.R. Ruding, tweede man van de Amerikaanse Citibank en voormalig minister van Financiën.

Ruding sprak gisteren in Amsterdam bij de uitreiking van de Henri Sijthoffprijs. Deze jaarlijkse onderscheiding voor het beste jaarverslag over het voorbije jaar ging ditmaal naar handelsonderneming Buhrmann.

,,De typisch Nederlandse fiscale snelheid, zekerheid en slagvaardigheid staat op de tocht'', constateerde de bankier. ,,Dat is een feit, omdat het de mening is van betrokken ondernemingen.'' In zijn rede noemde Ruding geen namen van bedrijven.

Via afspraken (rulings) geven belastinginspecteurs bedrijven zekerheid over de manier waarop hun investeringen gedurende een aantal jaren zal worden belast. Zo worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de belasting op de winst.

Hoewel de Nederlandse rulingpraktijk in Europees verband aan kritiek bloot staat, is er niets mis mee, meent Ruding. Als de wet en de rechtspraak worden nageleefd, kan er ,,geen houtsnijdend bezwaar tegen worden gemaakt''. Daarnaast wees Ruding erop dat andere lidstaten van de Europese Unie op dit moment juist een agressief en concurrerend beleid voeren om fiscale afspraken te maken met buitenlandse ondernemingen om de aantrekkelijkheid van hun land voor grote internationale investeerders te vergroten.

De voormalig CDA-minister van Financiën (1982-1989) uitte kritiek op het beleid van de huidige bewindslieden van Financiën. Minister Zalm (VVD) en staatssecretaris Bos (PvdA) volgen volgens Ruding op dit moment een ,,erg terughoudende aanpak'' wat rulings betreft.

De mededeling van Bos, afgelopen zomer, dat er geen sprake is van vertraging bij het aangaan van rulings ,,is in strijd met de ervaringen die, zo verneem ik, vele grote ondernemingen uit binnen- en buitenland in 2000 hebben ondergaan'', aldus Ruding.