Cuba boos over pensioen Savon

De Cubaanse sportautoriteiten zijn kwaad over de aanstaande, vervroegde pensionering van boksheld Felix Savon. De drievoudige olympische kampioen wordt volgend jaar 34. Volgens de regels van de internationale amateurfederatie is dat de leeftijd om te stoppen met de wedstrijdsport. `Belachelijk dat deze regel niet is aangepast om te voorkomen dat op zo'n rare manier een einde komt aan de historische carrière van Savon', schrijft partijkrant Granma. De voorzitter van de Cubaanse boksbond zei dat een motie uit Havana om de leeftijdsgrens voor de zwaarste gewichtsklassen op te trekken tot 40 jaar het tot zijn teleurstelling niet heeft gehaald.