BSE-crisis

In het voorpagina-artikel `Britse regering misleidde publiek in BSE-crisis' (NRC Handelsblad, 27 oktober), staat ,,het eerste geval van BSE werd in 1986 vastgesteld en de eerste Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD) dode werd in 1995 geregistreerd''. Hierdoor, en door de bijbehorende grafiek op pagina 5, ontstaat de indruk dat BSE de exclusieve oorzaak is van CJD.

Niets is minder waar. CJD is een zeer ernstige hersenaandoening die al sinds de jaren twintig is beschreven, waarvan inmiddels verschillende oorzaken bekend zijn; BSE is er daar één van. De grafiek verwijst vermoedelijk naar patiënten die met een BSE gerelateerde prionvariant geïnfecteerd zijn, een variant die in 1996 beschreven werd in het tijdschrift Nature.

    • Chris van Schravendijk