`Brussel moet belastingcriteria toetsen'

Nederland wil zich binnen de Europese Unie inzetten voor eenduidige criteria om nationale belastingmaatregelen aan te toetsen. Vooruitlopend op de vergadering van Europese ministers van Financiën volgende week in Brussel zei staatssecretaris Bos (Financiën) gisteren in de Tweede Kamer dat Nederland af wil van het huidige ,,ad hoc- en schandpaalbeleid''. Een ruime meerderheid van elf andere EU-landen wil dit ook. Nederland ligt in Brussel onder vuur omdat het een groot aantal concurrentievervalsende belastingmaatregelen en `rulings' zou hebben. Volgens het kabinet is dat terug te voeren op de transparantie van het Nederlandse belastingstelsel. Andere Europese landen zouden gelijksoortige regelingen hebben, maar die zouden moeilijk te vinden zijn. Overigens gaat Bos er vanuit dat Nederland een aantal als schadelijk aangemerkte belastingmaatregelen zal moeten schrappen. (Haagse Redactie)