Boeren en tuinders kopen samen energie

De Nederlandse boeren en tuinders richten een eigen gas- en stroombedrijf op. Door samen gas en stroom in te kopen verwachten ze 300 tot 400 miljoen gulden te besparen. De honderdduizend boeren en tuinders spenderen nu jaarlijks ruim 2 miljard gulden aan energie. ,,We zijn bezig het nieuwe bedrijf vorm en inhoud te geven'', zegt P. van den Berg van land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland. Hij onderzoekt sinds een half jaar samenwerking met enkele bedrijven voor de inkoop en distributie van energie. Naar verwachting kan het nieuwe bedrijf begin volgend jaar de eerste contracten afsluiten. LTO komt met haar eigen bedrijf omdat het monopolie van de Gasunie en stroombedrijven afloopt. Vanaf 2002 kunnen zevenhonderd grote tuinders en vijf- à tienduizend boeren stroom en gas vrij inkopen. In 2004 geldt dat voor alle 100.000 agrariërs, van wie 10.000 tuinders.