Aangifte grote afnemers tegen stroomsector

De Nederlandse grootverbruikers van stroom hebben bij de Arnhemse officier van justitie aangifte gedaan van een inbreuk op de onafhankelijkheid van het landelijke elektriciteitsnet. Dit heeft de belangenorganisatie VEMW, waarin bedrijven als DSM en Corus zijn vertegenwoordigd, vanmorgen bevestigd.

De klacht is gericht tegen de vier Nederlandse stroomproducenten in de Sep en tegen TenneT, de beheerder van het landelijke net. De Nederlandse stroomproducenten hebben met TenneT afspraken gemaakt over de stroomcontracten die Sep heeft gesloten met buitenlandse leveranciers. Volgens VEMW blijkt uit de vorige week verzonden antwoorden van minister Jorritsma (Economische Zaken) op vragen van de Tweede Kamer dat deze importcontracten voorrang krijgen op het net.

,,Door deze voorrang voor de Sep-contracten worden marktpartijen die goedkope stroom willen invoeren benadeeld en wordt inbreuk gemaakt op het onafhankelijk netbeheer. Dat is strafbaar'', zegt VEMW-directeur H. Grünfeld. TenneT noemt deze beschuldiging ,,stemmingmakerij''. De Sep zegt: ,,We werpen de aantijging verre van ons. Wij doen nooit iets tegen de wet.''

De onafhankelijkheid van de netten geldt als cruciaal voor het welslagen van de vrije stroommarkt, omdat concurrentie alleen kan onstaan als alle partijen gelijke toegang krijgen tot de stroomkabels. Om die reden is het landelijk net in 1998 juridisch afgesplitst van de eigenaar, Sep, en overgedragen aan TenneT. Bij deze overdacht is volgens Jorritsma in een overeenkomst van 21 mei 1999 bepaald ,,dat TenneT bij voorrang aan Sep transportcapaciteit ter beschikking stelt'' voor de contracten. Volgens VEMW is dit een inbreuk op de nieuwe elektriciteitswet, die leveranciers en producenten verbiedt zich te bemoeien met het netbeheer. TenneT vindt dit ,,onzin'', omdat er volgens de netbeheerder geen sprake is van een verplichting: ,,Er staat alleen, dat als de toezichthouder DTe aangeeft dat de Sep-contracten voorrang krijgen, TenneT zich inspant om daarvoor de capaciteit te verkrijgen.''

De partijen op de stroommarkt voeren een harde strijd om de schaarse importcapaciteit. De Tweede Kamer debatteert maandag over de voorgestelde Overgangswet, waarin de Sep importcapaciteit toegewezen heeft gekregen om stroom in te voeren.

STROOMIMPORTPagina 12

    • Karel Berkhout