Ziektekosten gaan omhoog

De solidariteitspremies die particulier verzekerden moeten betalen gaan in 2001 omhoog. Elke particulier verzekerde tussen de 20 en 65 jaar betaalt volgend jaar 465,60 gulden als tegemoetkoming in de kosten die worden gemaakt voor de `ouderenverzekering' WTZ. Dit jaar was dat 396 gulden. Verzekerden onder de 20 jaar betalen de helft. Het kabinet heeft daarnaast besloten de `MOOZ-heffing', een compensatie voor het grote aantal 65-plussers in het ziekenfonds, komend jaar ongewijzigd te laten.