`Verandering klimaat treft vooral zuiden'

Zuid-Europa wordt zwaarder getroffen door klimaatveranderingen als gevolg van het broeikaseffect dan Noord-Europa. Dat is de conclusie van een rapport van het Jackson Environment Institute in Norwich over de consequenties van het broeikaseffect in Europa.

Rond 2020 zullen volgens het rapport stranden in Spanje en Griekenland in de zomer mogelijk te warm zijn voor vakanties. In de Alpen zal het steeds vaker regenen in plaats van sneeuwen en koude winters worden schaars in het noorden van Europa. Volgens het rapport moet het noorden van Europa rekening houden met meer zware regenval en overstromingen. Het zuiden van Europa zou juist last krijgen van erosie, bosbranden en tekorten aan drinkwater.

Het rapport gaat uit van een jaarlijkse gemiddelde temperatuurstijging van 0,1 tot 0,4 graad Celsius. Volgens het rapport zullen de Europese landen zich moeten voorbereiden op veranderingen van het klimaat, ook al worden er drastische maatregelen genomen om de uitstoot van broeikasgassen die leiden tot de temperatuursstijging tegen te gaan.

Voor Zuid-Europese landen zal die aanpassing grotere problemen geven dan voor Noord-Europese, verwacht onderzoeker Martin Parry, die er vanuit gaat dat de opwarming voor Europa ,,zowel problemen als uitdagingen'' zal brengen. ,,De plussen en minnen worden verdeeld over het hele gebied en wisselen per sector en per regio'', aldus Parry. ,,Maar er zullen over het algemeen meer plussen in het noorden en minnen in het zuiden zijn.''

De Zuid-Europese landbouw zal last krijgen van het gebrek aan water. In de steden zal de vervuiling toenemen en inkomsten uit toerisme zullen fors verminderen als gevolg van te warme zomers. In het noorden van Europa zullen de klimaatveranderingen minder hard aankomen. De landbouw kan deels overschakelen op zuidelijke gewassen. Er zal minder gestookt worden omdat de winters niet meer zo koud zijn. Daarentegen zullen lokaal veranderingen plaatshebben, zoals de mogelijke verdwijning van de zalm uit de Loire.

Het rapport verschijnt aan de vooravond van de grote VN-conferentie in Den Haag over klimaatverandering. Daar zullen ministers van Milieu uit de hele wereld tussen 13 en 24 november de afspraken die eerder in Kyoto zijn gemaakt over de reductie van broeikasgassen verder proberen uit te werken. Volgens Parry zal als gevolg van de Kyoto-afspraken (5,2 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 in de periode tussen 2008 en 2012) de temperatuur slechts met 0,06 graad Celsius dalen.