Stamcellen

In zijn artikel `Het gaat niet om techniek alleen' vermeldt dr. Guido de Wert dat het testen van een foetus op toekomstige geschiktheid als donor in Nederland (nog) niet wordt gedaan (NRC Handelsblad, 24 oktober). Naar mijn weten is dit echter wel het geval.

In het Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde van 12 augustus worden vier gevallen beschreven waarbij foetale HLA-typering werd verricht in het AMC te Amsterdam. Het gaat om vier zwangere vrouwen waarbij de vraag rees of stamcellen uit het navelstrengbloed van de vrucht gebruikt konden worden voor transplantatiebehandeling van een ouder broertje of zusje met een kwaadaardige bloedziekte. Gedurende de zwangerschap werden vruchtwaterpuncties gedaan, om te testen of cellen van de vrucht geschikt zouden zijn voor transplantatie. De foetussen bleken niet geschikt. De zwangerschappen verliepen verder probleemloos.

Ik ben het wel eens met De Wert dat deze ontwikkelingen nieuwe ethische vragen oproepen, waarop geen eenduidig antwoord gegeven kan worden.

    • Arts-Assistent Kindergeneeskunde
    • Paulien Bos