PvdA: verplicht basisverzekering

De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer wil dat er een verplichte basisverzekering tegen ziektekosten komt. Daarin moeten de huidige ziekenfondsen en particuliere zorgverzekeraars opgaan. Ook de zorg die nu nog wordt vergoed door de al bestaande volksverzekering, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, moet in het pakket van die basisverzekering worden opgenomen. De premie voor deze verzekering moet bijna geheel afhankelijk van het inkomen worden.

Dit blijkt uit de nota Beter Worden die fractievoorzitter Melkert gisteren heeft gepresenteerd. Het is de bijdrage van de PvdA aan de `bouwstenen' voor een nieuwe opzet van het zorgstelsel die minister Borst (Volksgezondheid) voor de komende kabinetsformateur moet opstellen. De meeste andere fracties publiceerden al eerder voorstellen voor een ander stelsel. Het verzekeringsstelsel dat de PvdA nu voorstelt komt grotendeels overeen met de basisverzekering die staatssecretaris Simons bijna tien jaar geleden wilde invoeren.

De fractie wil dat het verzekeringspakket alle huidige hulp omvat, maar alleen voor zover die door de hulpverleners zelf noodzakelijk wordt gevonden en past binnen het voor een aandoening afgesproken behandelprotocol. Het pakket moet ook weer worden aangevuld met alle tandheelkundige zorg. Een deel daarvan werd enkele jaren geleden uit het ziekenfondspakket verwijderd.