PROMOTIE

De danssector probeert zich te ontdoen van zijn elitaire karakter. Via allerlei promotieactiviteiten moet een nieuw en jonger publiek worden aangeboord.

Dans beweegt je Ongeveer dertig dansgezelschappen, -productiekernen en -festivals maken sinds 1999 onderdeel uit van de collectieve danspromotie `Dans beweegt je'. De huidige 27 deelnemers zijn zowel gevestigd als experimenteel en verschillen in grootte. De Rotterdamse Dansgroep, het Nationale Ballet en het Nederlands Dans Theater doen bijvoorbeeld mee aan de collectieve promotie. `Dans beweegt je' besteedt veel aandacht aan het geven van voorlichting over dans in het algemeen. Het aanbod aan voorlichtingsactiviteiten varieert van workshops tot voor- en nabesprekingen bij voorstellingen. www.dans-beweegt-je.nl

Directie Overleg Dans Directie Overleg Dans (DOD) is zowel een belangen- als werkgeversorganisatie en zet zich in voor de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden en een nieuwe CAO voor de danssector.

Uitsluitend meerjarig gesubsidieerde dansgezelschappen en dansproducenten die de CAO willen volgen, kunnen zich bij het DOD aansluiten.