Personalia

In Den Haag is maandagavond oud-minister L.B.J. Stuyt overleden. Hij is 86 jaar geworden. Stuyt was tussen 1971 en 1973 minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Biesheuvel. Na zijn ministerschap is hij onder meer voorzitter van de Gezondheidsraad en lid van de Raad van State in buitengewone dienst geweest. Stuyt legde in 1942 het artsexamen af aan de Universiteit van Amsterdam. In 1947 werd hij internist. Twintig jaar lang was hij verbonden aan het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag. Hij was daar hoofd van de afdeling inwendige ziekten.