`Onherstelbare milieuschade door IJzeren Rijn'

De keuze voor een definitief tracé van de IJzeren Rijn door nationaal park De Meinweg bij Roermond leidt tot onherstelbare milieuschade. Ook bij tijdelijke ingebruikname van de goederenspoorlijn is het niet zeker dat de schade nog omkeerbaar is.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek van natuuronderzoeksbureau Alterra in Wageningen, het voormalig Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Alterra onderzocht de gevolgen voor flora en fauna in opdracht van NS Railinfrabeheer. Het onderzoek is afgelopen zomer afgerond, maar tot nu toe niet in de openbaarheid gebracht. De conclusies zijn vanmorgen bevestigd door ecoloog Ph. Bossenbroek van Staatsbosbeheer regio Limburg/Noord-Oost Brabant. Volgens Bossenbroek heeft het onderzoek grote gevolgen. ,,Als de schade onomkeerbaar is, verbiedt de Europese habitat- en vogelrichtlijn uitvoering van het project in De Meinweg'', aldus Bossenbroek. NS Railinfrabeheer wil niet reageren. Een woordvoerder: ,,De studie is aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangeboden. Eerst moet de Kamer nog geïnformeerd worden.''

Minister Netelenbos (Verkeer) heeft gisteren gezegd de mogelijkheden te onderzoeken van een tunnel onder De Meinweg. In haar opdracht worden verschillende tracés voor het goederenspoor tussen Antwerpen en Duisburg onderzocht. Het tracé door het nationaal park is in Brabant en Limburg, en in de Tweede Kamer, zeer omstreden. In de regio en in de Kamer wordt positief gedacht over een milieuvriendelijke route parallel aan de A67 van Turnhout via Eindhoven naar Venlo. Netelenbos ziet, geadviseerd door NS Railinfrabeheer, geen heil in deze duurdere oplossing. Een 85 kilometer lange nieuwe spoorlijn zou volgens schattingen 2,5 miljard gulden kosten. Bossenbroek: ,,Een tunnel kost ook miljarden. Wij hebben het gevoel dat de minister haar keuze voor de goedkoopste oplossing al gemaakt heeft: dwars door het nationaal park.''

Volgens Kamerlid Van der Steenhoven (GroenLinks) heeft Netelenbos het alternatief langs de A67 opzettelijk gefrustreerd. NS Railinfrabeheer, dat het onderzoek namens Netelenbos heeft uitbesteed, schreef in de opdrachtbrief aan het bureau: ,,Doel van het onderzoek is te motiveren waarom het F-alternatief (langs de A67, red.) geen realistisch te onderzoeken alternatief is''.

    • Joep Dohmen