Japan aast op order olieveld Iran

Iran heeft Japan aangewezen als de voornaamste kandidaat om het olieveld Azadegan, aan de grens met Irak, te mogen ontwikkelen. Het Azadegan-project behelst één van de grootste olievelden in het Midden-Oosten met een reserve van meer dan 26 miljard vaten (van 159 liter olie). Er is Japan, dat voor zijn energievoorziening grotendeels afhaneljk is van de olie uit het Midden Oosten, veel aan gelegen het olieveld te ontwikkelen.