Investeren in cultuur

Winst maken met kunst en cultuur. Dit hoopt de woensdag opgerichte Participatiemaatschappij voor Kunst en Cultuur N.V. (PAKC) te bereiken. De maatschappij stelt geld beschikbaar aan potentieel winstgevende culturele projecten en instellingen in de hoop mee te kunnen delen in het financiële succes.

De PAKC kent acht aandeelhouders; ABN Amro, NIB Capital Bank, Triodos Bank, DOEN Participaties, Interbrew Nederland N.V., Andersson Elffers Felix, De Mondriaan Stichting en fonds voor de Podiumkunsten & Stichting PodiumKunstWerk. Gezamenlijk hebben zij bijgedragen aan het startkapitaal van 5 miljoen gulden. De PAKC investeert alleen in potentieel winstgevende projecten. Aanvragen worden dan ook in eerste instantie beoordeeld op het mogelijke rendement. De artistieke waarde is van ondergeschikt belang. De PAKC levert een aanvullende financiering. Voorwaarde is dat de `culturele ondernemer' zelf ook een substantieel financieel risico loopt.

De bedragen die de PAKC steekt in culturele projecten variëren van 100.000 tot 500.000 gulden. Het hoeft niet meteen winst op de leveren, maar na drie jaar moet er toch wel enig rendement zijn. De Participatiemaatschappij wil het culturele ondernemerschap binnen de culturele sector stimuleren. Meer zakelijkheid en marktgericht denken moet leiden tot meer dynamiek en een breder cultuuraanbod.

Over ruim een jaar moet het ook voor particulieren mogelijk worden om te participeren in de financiering van culturele projecten. Gedacht wordt aan een constructie waarbij het rendement, net als bij groenfondsen, minder belast wordt.

Het zogenaamde risicodragende kapitaal dat de PAKC beschikbaar stelt, is een mogelijkheid voor gezelschappen en projecten om naast subsidies en sponsorgelden de begroting rond te krijgen.