In de schuilkerk

De KRO streeft naar `een nieuw imago'. Daar is niets op tegen. Wie betrapt zich niet regelmatig op de gedachte dat het tijd wordt om zijn oude, versleten imago bij het afval te zetten? Alleen is zo'n operatie voor de gewone sterveling te duur. Je hebt er een reclamebureau voor nodig dat een kostbare campagne op touw zet.

Wat mij meteen bevreemdde bij de perspresentatie van de KRO, gisteren in Amsterdam, was de keuze en inrichting van de locatie. Een en ander vond plaats in de Zaaijer aan de Keizersgracht, een gebouw voor kunstexposities. De ruimte was voor deze gelegenheid door de KRO ingrijpend veranderd. Het was alsof je een katholieke kerk betrad. Overal stonden heiligenbeelden en brandende kaarsen, het licht was getemperd. Vlak achter het spreekgestoelte van de KRO-leiders was een glas-in-loodraam opgesteld met een afbeelding van Jezus Christus, die overigens qua fysionomie weinig gemeen heeft met mediadirecteur Ton Verlind en voorzitter Frans Slangen.

Het nieuwe imago van de KRO bleek een wedergeboorte van het oude imago. Het was alsof de KRO was teruggekeerd naar de jaren vijftig. Ik zat bijna te wachten op de binnenkomst van een paar ruige missiepaters op sandalen, die ons wat zilverpapier voor de kindertjes in Ethiopië zouden aftroggelen.

Alle gezichten stonden op hun vroomst. Op een filmpje zei KRO-journalist Fons de Poel, en hij keek erbij alsof hij net uit de biechtstoel kwam: ,,Ik ben een harde nieuwsjager, maar ik kom er steeds meer achter dat het om andere dingen gaat, om de magie in het leven.'' Uit een ander filmpje bleek De Poel ook betrokken bij een nieuw programma over buitenechtelijke bevruchtingen waarin hij zich de schrijnende vraag stelde: ,,Ben ik wel een echte De Poel?''

Geen roomse vrijblijvendheid dus meer bij de KRO. In de toespraken van Verlind en Slangen gonsde het van `de katholieke fundamenten', `nieuwe vormen van spiritualiteit', `geloof, hoop en liefde'.

Waarom er voor deze locatie gekozen was? Het was in de 17de eeuw een schuilkerk voor vervolgde katholieken geweest, legde Verlind uit. Zodoende. Worden de katholieken van de Lage Landen dan nog steeds vervolgd? Eigenlijk wel. Slangen: ,,Publex heeft ons verhinderd om een religieuze uiting te doen. We zijn nu dus op een moderne manier in een schuilkerk.''

Publex is een exploitant van buitenreclame die geweigerd heeft een aantal nieuwe posters van de KRO in abri's op te hangen. Publex wil zich niet lenen voor religieuze propaganda dat zou in strijd zijn met afspraken met gemeenten. De KRO is zeer trots op deze posters die het begeerde nieuwe imago zo treffend zouden belichamen.

Op een van die posters kijkt een Maria-achtige vrouw met een kind tegen één ontblote borst vol verwachting naar boven. Ik vind het ook een nogal aanstootgevende afbeelding, maar om een andere reden dan Publex. Het is zulke vreselijke kitsch katholieke kitsch uit een tijdperk dat voorbij leek.

    • Frits Abrahams