Geding om gedeukte autodrop

De coöperatie ABS (Auto Body Shop, zo'n 125 autoschadeherstelbedrijven) moet alle in het verkeer gebrachte `schadegevalletjes' terugnemen en overhandigen aan de Leeuwarder suikerwerkfabriek Van Slooten.

Dat heeft de Haagse advocaat mr. H.J.M. Boukema, raadsman van Van Slooten, geëist in kort geding voor de Alkmaarse rechtbank. `Schadegevalletjes' zijn dropjes in de vorm van gedeukte auto's, die ABS verspreidt via haar leden en in kiloverpakkingen verkoopt aan assurantietussenpersonen. Volgens Boukema pleegt ABS inbreuk op het merk- en auteursrecht van Van Slooten, die al sinds de jaren vijftig Autodrop maakt. Eerst als zwarte dropjes, gestanst in de vorm van autobanden, later als autootjes en toebehoren.

ABS leunt op de kostbare reclame die Van Slooten voor Autodrop heeft gemaakt, stelt de dropproducent. De kwaliteit van `schadegevalletjes' is bovendien beduidend minder, zo heeft onderzoek door Van Slooten uitgewezen. Intussen denkt het publiek Autodrop te consumeren, meent Boukema. ,,Het publiek dat Autodrop koopt loopt door alle leeftijds- en sociale klassen heen. Het varieert van kinderen tot de door het Hof van Justitie in een arrest bedoelde gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gewone consument'', aldus de raadsman.

Mr. W.J.M. Leppink, die ABS bijstaat, wijst alle vorderingen van de hand. Volgens hem kan Van Slooten ,,het idee van dropjes in de vorm van auto's niet monopoliseren''. Hij wees er tijdens de zitting op dat een ,,thema, stijl of concept vrij is''. Bovendien is er geen enkele gelijkenis tussen beide dropverpakkingen en daarom bestaat het volgens hem niet dat de consument op het verkeerde been wordt gezet. De uitspraak is op 9 november.