Fiscale stimulans voor `groene' productie

Minister Brinkhorst (Landbouw) wil het voor bedrijven fiscaal aantrekkelijker maken te produceren volgens de criteria van het keurmerk Milieukeur. Halverwege volgend jaar verwacht de minister goedkeuring van de Europese Commissie. De maatregel past in het overheidsstreven het belastingstelsel verder te `vergroenen'. Brinkhorst schat dat 20 procent van de landbouwbedrijven in aanmerking komt voor de regeling. Het keurmerk is in 1992 door de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu geïntroduceerd om milieubewuste productie en consumptie te stimuleren. Een groeiend aantal producten voldoet aan de criteria van Milieukeur. In 1992 waren dat er acht, nu vierhonderd. (Redactie Economie)