`Even praten' tijdens de veiling

Telecombedrijven Versatel en Telfort spraken elkaar tijdens de veiling van UMTS-frequenties. Wat ging daar over tafel?

Donderdagochtend 6 juli 2000 9.00 uur. In het Kurhaus in Scheveningen klonk het startschot voor de veiling van UMTS-frequenties voor mobiel internet (UMTS). Een uur later kwamen delegaties van telecombedrijven Versatel en Telfort - beide deelnemers aan de veiling - bijeen op het hoofdkantoor van Versatel in Amsterdam Zuid-Oost.

Namens Versatel waren aanwezig topman R. Raithatha, toen nog financieel directeur, en I. Botter, directeur draadloze communicatie. Voor Telfort nam directeur W. Verbeek aan het gesprek deel, samen met bedrijfsjurist J. Feije. Dát de ontmoeting tussen de veilingdeelnemers op de ochtend van de eerste veilingdag heeft plaatsgevonden bestrijdt niemand. Over de strekking van het gesprek lopen de lezingen sterk uiteen.

Volgens Telfort kwam de uitnodiging van Versatel, telefonisch, met de mededeling: ,,We moeten eens praten.'' Versatel zegt dat Telfort het initiatief heeft genomen.

Voor Telfort was het gesprek in essentie een uitnodiging om een deal te sluiten: Versatel stapt uit de veiling, waardoor de prijzen minder hoog eindigen, en krijgt in ruil daarvoor toegang tot het netwerk van Telfort. Versatel stelt echter dat het om een normaal zakelijk gesprek ging, waarin geen transacties zijn besproken.

Versatel legde het voorstel niet open en bloot op tafel, stelt Telfort, maar verwees naar haar website. Dáár stond een persbericht dat Raithatha een dag eerder de wereld had ingestuurd en waarin hij de overige deelnemers aan de veiling opriep een deal te sluiten. ,,Versatel nodigt de bestaande operators uit onmiddellijk onderhandelingen te openen over toegang tot hun bestaande 2G-netwerk [GSM] evenals toegang tot de 3G-markt [UMTS] (...).'' Raithatha schreef dat de bedrijven zo'n transactie konden ,,laten wegen in de waardering van de licenties op de veiling''.

Tijdens het gesprek met Telfort wees Raithatha bovendien op het feit dat de deelnemers aan de veiling zich in een prisoner's dilemma bevonden: als Versatel afzag van deelname zou het de andere bieders een dienst bewijzen waar het zelf niet veel beter van zou worden. Deelname zou een prijsopdrijvend effect hebben, waar ook niemand bij gebaat was, maar Versatel zou tenminste uitzicht houden op een vergunning.

,,Er kon geen misverstand bestaan over de suggestie die werd gewekt'', verklaarde Mr.T.M. Snoep, advocaat voor Telfort, gisteren tijdens een hoorzitting over de omstreden UMTS-veiling die door het ministerie van Verkeer en Waterstaat was georganiseerd naar aanleiding van klachten van Versatel over de veiling. Telfort-jurist Feije: ,,Het was een uitnodiging om iets te doen wat niet kan.''

De vraag is nu of Versatel zich strafbaar heeft gemaakt, ervan uitgaande dat de Telfort-lezing klopt. Volgens het veilingreglement mochten partijen wel contact met elkaar hebben tijdens de veiling, maar geen gezamenlijke acties ondernemen die het verloop van de veiling zouden beïnvloeden. Telfort wijst erop dat het niet tot een transactie is gekomen. De NMa kijkt of een onderzoek nodig is.

DOSSIER TELECOMwww.nrc.nl/Economie

    • Stéphane Alonso
    • Michel Kerres