`De Ievoli Sun was wel zeewaardig'

Zowel het Italiaanse scheepsregister Rina als de Napolitaanse rederij, die eigenaar is van de Ievoli Sun, zegt dat er geen enkele twijfel heeft bestaan aan de zeewaardigheid van dit schip en dat de Ievoli Sun niet mag worden vergeleken met de olietanker Erika, die elf maanden geleden voor de Franse kust zonk.

De Italiaanse regering dringt opnieuw aan op snellere invoering van de Europese veiligheidsregels voor schepen, vóór de geplande datum van 2010. Zij herinnert eraan dat premier Giuliano Amato hier in Europees verband voor heeft gepleit, maar dat andere landen bezwaren maakten, onder andere omdat ze dat te duur vonden.

Maar de Groene minister voor Europese Zaken, Gianni Mattioli, zei vanmorgen in de Corriere della Sera dat Italië achterloopt in de regelgeving. ,,We zijn aan het proberen een normatieve kloof van jaren te overbruggen'', zei Mattioli. ,,De strengste regels zijn tot nu toe alleen geïntroduceerd wegens verplichtingen die voortvloeien uit de Europese normen.''

Op de vraag of, in tegenstelling tot de Erika, de documenten van de Ievoli Sun in orde waren, antwoordde Mattioli: ,,Dat weet ik niet. Dit zal wel een geval van buitengewoon veel pech zijn.''

Dat is ook de houding van de Rina en rederij Marnavi. Woordvoerders van Rina hebben gezegd dat de Ievoli Sun in augustus nog in het dok is geweest voor inspectie, en dat het ook in 1999 en in 1997 uitgebreid is gecontroleerd. Het in 1989 gebouwde schip stond te boek als modern en was niet van eigenaar veranderd.

Van Franse zijde is gesuggereerd dat de controles door Rina slordig zijn. Daarbij is verwezen naar de Erika, die op 12 december vorig jaar zonk, en een zusterschip dat ook door Rina was goedgekeurd. In februari schrijft het in Genua gevestigde scheepsregister hierover: ,,Acht zusterschepen van de Erika-serie zijn door Japanse werven gebouwd met twee verschillende classificatiebedrijven, voordat ze daarna door vijf verschillende bedrijven zijn geclassificeerd. Rina heeft de gebreken die na de ramp aan de Erika zijn geconstateerd, niet betwist, maar er op gewezen dat zusterschepen bij controles door andere bedrijven ook zijn goedgekeurd.''

De Ievoli Sun is als schip niet te vergelijken met de Erika, zegt Domenico Ievoli, eigenaar van rederij Marnavi. ,,Wij kopen geen tweedehands schepen'', zegt hij. Ievoli herinnert eraan dat het naar zijn familie vernoemde schip een dubbele wand had, met de binnenste wand van staal. Voor hem is de ramp een `act of God'. Hij weerspreekt suggesties dat de kapitein van het schip ondanks de windkracht negen toch de zee op was gegaan om een financiële boete wegens late levering te ontlopen. Er waren ook andere schepen op zee, zegt hij. Ievoli wil meer duidelijkheid hebben over de vraag waarom het niet gelukt is zijn schip naar Cherbourg te slepen.