Botsing binnen kabinet over tijdpad digitale televisie

Staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) wil wachten met de verdeling van frequenties voor digitale televisie totdat alle technische problemen rondom dit medium zijn opgelost. Dit zegt een woordvoerder van De Vries desgevraagd.

De Vries' ambtgenoot Van der Ploeg (Media) wil echter zo snel mogelijk overgaan tot de frequentieverdeling, zodat digitale televisie waarbij tv-signalen door de lucht worden gestuurd de concurrentie kan aangaan met televisie via de kabel, waarop de concurrentie op dit moment beperkt is.

Afgelopen maandag heeft de regering met betrekking tot digitale televisie een principebesluit genomen over het houden van een zogeheten schoonheidswedstrijd, waarbij kandidaten voor de frequenties op de kwaliteit van hun plannen worden geselecteerd. Daarmee stapt het kabinet van zijn voornemen af de etherfrequenties te veilen. De schoonheidswedstrijd wordt volgend jaar april of maart gehouden. Een woordvoerder van Van der Ploeg wijst erop dat De Vries heeft ingestemd met het principebesluit.

Maar volgens een woordvoerder van De Vries is het ,,überhaupt de vraag of je met digitale televisie moet beginnen''. Verkeer en Waterstaat heeft berekend dat in heel Nederland bij ongeveer 1,8 miljoen huishoudens de kabelontvangst zal verslechteren met de invoering van digitale televisie. Dat komt doordat de digitale tv-signalen interfereren met de kabel. ,,De kabel kan hierdoor flink worden gestoord'', aldus de woordvoerder.

Ongeveer 30 procent van de kabelabonnees zal te maken krijgen met hele lichte tot flinke storingen, aldus de woordvoerder.

De storingen kunnen worden verholpen door de huidige coaxkabels te vervangen door de nieuwste generatie. ,,Maar die zijn nog niet ruim voorradig in de winkel'', aldus de woordvoerder. ,,Bovendien is het de vraag wie dit allemaal moet gaan betalen.'' Er zijn volgens de woordvoerder andere manieren dan digitale televisie om de concurrentie te bevorderen op de kabel.

Volgende week neemt het kabinet een definitief besluit over het te hanteren verdelingsmechanisme voor televisiefrequenties. De ontvangst van digitale televisie zal het eerst mogelijk worden in de regio Amsterdam, Haarlem en Almere. In dat gebied, zo verwacht Verkeer en Waterstaat, zal de kabelontvangst van ongeveer 800.000 huishoudens verslechteren.