BOEKEN

Een overzicht van boeken over dans en dansers in Nederland.

Dansende muzen. Ter gelegenheid van de Erasmusprijs 2000 verkoopt boekhandel Adr. Heinen in Den Bosch een speciale uitgave met een selectie van foto's gemaakt door Hans van Manen. Het boek bevat onder andere bijdragen van bevriende schrijvers als Remco Campert en Gerrit Komrij. ƒ32,50 Boekhandel Adr. Heinen = 073 6130012)

Dansfotografie in Nederland Onder redactie van G. van Leeuwen en M. Wildeman. Amsterdam International Theatre & Film Books (1998).

Bundel met essays over dansfotografie in Nederland, onder meer geschreven door dansfotograaf Ger van Leeuwen. Ruim geïllustreerd met uniek historisch en modern fotomateriaal. ƒ59,50

Dance in the Netherlands: ThIN, onder redactie van C. Versteeg (2000). Bundel artikelen over de verscheidenheid van de Nederlandse dans. ƒ25,00

Moed en avontuur, 25 jaar Werkcentrum Dans / De Rotterdamse Dansgroep. Door K. Gosschalk en E. Quint. Theater Instituut Nederland Amsterdam (1999). Koppig en soms knorrig verslag door artistiek leidster Kathy Gosschalk van haar leiderschap over deze moderne dansgroep. Bevat een overzicht van het repertoire en fraaie foto's. ƒ30,00

Een tuin met duizend bloemen, Jirí Kylián, 20 jaar Nederlands Dans Theater. Door I. Lanz. Nederlands Theater Instituut/NDT Amsterdam/Den Haag (1995). Beschrijft levendig de wederwaardigheden van Kylián die vanaf 1975 gezichtsbepalend choreograaf was en sinds 1978 directeur. Bevat een analyse van de Kylián-stijl via vijftien werken uit diens uitgebreide oeuvre. ƒ35,00

Hans van Manen, Leven & Werk Door E. van Schaik. Arena Amsterdam (1997). De ,,Van Manen-bijbel'' biedt een uitvoerige, niet geautoriseerde biografie over Van Manen, gekoppeld aan een beschouwing van diens oeuvre dat de auteur sterk relateert aan de tijdgeest. ƒ69,90

Toer van Schayk, Drie Dimensies in Dans Onder redactie van I. Lanz, M.A. Van Nieuwpoort. Walburg Pers Zutphen (1999). Bundel waarin Van Schayks veelzijdigheid, zijn loopbaan als danser, choreograaf, beeldhouwer, schilder en balletvormgever is belicht, verrijkt met een portret door Rudi van Dantzig. ƒ69,50

Lili Green (1885-1977) Door Y. van Brummelen. International Theatre & Film Books Amsterdam (1995). ƒ32,50