Blikvernauwing

Het artikel `Netelenbos lijdt aan blikvernauwing' van Wijnand Duyvendak (NRC Handelsblad, 28 oktober), bevat enkele onevenwichtigheden, c.q. onjuistheden.

1. Door uitsluitend te wijzen op de milieubelasting door auto's wordt vergeten dat treinen, via de uitstoot bij de energiecentrales, evenzeer milieubelastend zijn; verder maken treinen meer lawaai.

2. Via de milieuheffingen in de brandstofaccijns draagt de automobilist wel bij aan een beter milieubeleid, de treinreiziger niet.

3. Dat de prijs van het autoverkeer sinds 1980 gelijk gebleven zou zijn, is aantoonbaar onjuist: bij drie procent inflatie zouden de kosten nu ca 1,5 keer zo hoog mogen zijn; in werkelijkheid zijn ze bijna verviervoudigd.

4. Dat leaserijders er maar `op los' zouden rijden is eveneens onjuist, recent onderzoek wijst uit dat leaserijders privé niet meer rijden dan andere automobilisten.

5. Dat meer is geïnvesteerd in het wegvervoer dan in het openbaar vervoer is niet meer dan logisch, gezien het aandeel van beide in het totale vervoer; ook dan nog blijven deze investeringen ver achter bij de groei van de mobiliteit.

6. Het wegennet kan wel degelijk worden uitgebreid: verbreding van snelwegen is vrijwel overal mogelijk zonder nadelige gevolgen voor het groen; verder valt te denken aan ondergrondse treinen, dubbeldekswegen et cetera.

Investeringen in infrastructuur leiden tot minder files en dus minder milieuvervuiling dan wanneer er niet geïnvesteerd zou worden, precies wat Duyvendak wil.

    • F. van de Camp