Beleggingsregels voor ziekenfondsen

Ziekenfondsen mogen hun geld niet risicovol beleggen. Minister Borst van Volksgezondheid heeft beleggingsvoorschriften voor ziekenfondsen vastgesteld die op 1 januari 2001 ingaan. Bestaande beleggingen moeten uiterlijk in januari 2003 aan de nieuwe regels voldoen, aldus de minister. De nieuwe voorschriften maken onderscheid tussen de wettelijke en de overige middelen waarover ziekenfondsen beschikken. De wettelijke middelen moeten renderend, doch risicomijdend worden belegd. Voor de overige middelen geldt dat ziekenfondsen er een beperkt risico mee mogen lopen. Een ziekenfonds dat tot een groep behoort mag geen wettelijke middelen beleggen bij onderdelen van die groep. De minister is met de voorschriften gekomen, nadat in het voorjaar de Algemene Rekenkamer erop had gewezen dat ziekenfondsen geld risicovol beleggen.