Bedrijven doen weinig aangifte

Bij Nederlandse bedrijven is een groot gebrek aan animo om aangifte te doen van een misdrijf. Nog niet de helft van 700 onderzochte bedrijven doet aangifte van delicten. Bij fraude loopt dit op tot tweederde.

Dit blijkt uit onderzoek van Ernst & Young Forensic Services in opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). Hierin werken het ministerie van Justitie en bedrijfsleven samen met het doel criminaliteit in bedrijven te bestrijden.

De onderzochte bedrijven komen uit de sectoren bouw, detailhandel, transport en distributie, banken, verzekeringswezen, horeca, groothandel, informatietechnologie en telecommunicatie. Het gemiddeld aangiftepercentage is 45 procent. Bij fraude is dat 32 procent. Van diefstal, geweld en vernieling wordt relatief vaker aangifte gedaan; in 62 procent van de gevallen.

Bedrijven blijken eerder bereid te zijn aangifte te doen als het gaat om een delict buiten dan binnen de eigen muren. Angst voor negatieve publiciteit, voor aantasting van het imago van het bedrijf en voor hoge kosten als advocaten moeten bijspringen, weerhouden bedrijven van het doen van aangifte.

Ook zien bedrijven niet altijd ,,het nut'' in van het doen van aangifte en zijn ze niet erg onder de indruk van ,,het kennisniveau'' van politie en justitie, aldus de onderzoekers. Ook ,,de traagheid van het strafrechtelijk proces'', waardoor het lang kan duren voordat het tot civielrechtelijke afwikkeling (een schadevergoeding) komt, is een oorzaak. Maar ook lossen bedrijven hun problemen vaak liever zelf op, bijvoorbeeld door een particulier recherchebureau in te schakelen. De onderzoekers spreken van ,,angst om de controle op de uitvoering van het onderzoek te verliezen''. Eerdere ervaringen met het doen van aangifte spelen daarbij soms een rol.

,,Een hogere aangiftebereidheid past bij het integer handelen van het bedrijfsleven'', aldus de onderzoekers. Het NPC gaat met het bedrijfsleven overleggen over manieren om de bereidheid tot het doen van aangifte te verhogen.

Op het `Nationaal Forum voor politie en veiligheid' confereren de particuliere beveiligingsbranche en de overheid thans over samenwerking. Ook hier wordt de zorg geuit dat steeds meer bedrijven delicten binnenskamers houden.

VEILIGHEIDpagina 3

    • Margriet Oostveen