ANWB boos over studie Netelenbos

De ANWB is ongelukkig met een onderzoek dat op aandrang van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) wordt uitgevoerd over de vraag of de relatie tussen de overheid en de ANWB moet worden herzien.

Netelenbos acht het, mede naar aanleiding van recente meningsverschillen met de ANWB over de invoering van het rekeningrijden, tijd te onderzoeken of de wederzijdse relatie nog voldoet aan de moderne eisen van transparantie, zakelijkheid en concurrentie. Dit blijkt uit een brief en de onderzoeksopzet, die ze gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

,,Wij vonden het onderzoek eigenlijk niet nodig'', aldus ANWB-hoofddirecteur Van Woerkom vanmorgen tegen deze krant. De ANWB betaalt overigens zelf de helft van het onderzoek, dat 3 oktober werd gegund aan de Boston Consulting Group onder leiding van oud-minister Wijers. ,,Minister Netelenbos wilde het onderzoek hoe dan ook houden en wij dachten dat het toch beter mét ons dan zónder ons kon plaatsvinden'', aldus Van Woerkom.

Van Woerkom zegt ,,onaangenaam verrast'' te zijn door het feit dat Netelenbos de onderzoeksopzet nu in de openbaarheid heeft gebracht. Hij stelt dat de ANWB heel goed in staat is de uitvoering van de diensten voor de overheid zoals bewegwijzering, praatpalen en verkeersinformatie te scheiden van haar rol als belangenbehartiger van de verkeersgebruikers, met name de automobilisten.

De ANWB bekleedt tot op heden een feitelijke monopoliepositie op de terreinen van bewegwijzering, praatpalen, verkeersinformatie en de afwikkeling van ongelukken. De vraag voor de onderzoekers is of de ANWB hierdoor niet op een onevenredige manier wordt bevoordeeld en of er, in overeenstemming met het kabinetsbeleid, niet meer marktwerking noodzakelijk is.

Minister Netelenbos erkende vanmorgen in een gesprek voor de radio overigens dat de ANWB in de huidige omstandigheden het volste recht heeft zich tegen het rekeningrijden te keren. ,,De ANWB mag een eigen mening hebben over rekeningrijden. Onze relatie heeft daar niets mee te maken.''

Zowel de SP als het CDA heeft er gisteren in de Tweede Kamer bij Netelenbos op aangedrongen opheldering te verschaffen over onbevestigde berichten dat de minister de ANWB contracten zou willen ontnemen uit onvrede met het standpunt van de ANWB over rekeningrijden. De minister ontkende vanmorgen voor de radio dat er zo'n verband bestaat.