Allochtonen geen baat bij CWI

Van de komst van de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) hoeven de werkloze allochtonen weinig heil te verwachten. Doordat straks private bedrijven werkzoekenden aan een baan mogen helpen, zullen vooral de zwakkere categorieën zoals allochtonen daarvan nadeel ondervinden. Dat vreest het instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum. In CWI's kunnen werkzoekenden achter een loket terecht voor werk, scholing en een uitkering. Volgens Forum profiteren allochtone werkzoekenden van dezelfde voordelen bij CWI's als autochtone werkzoekenden. Maar er is te weinig rekening gehouden met de specifieke belemmeringen die allochtonen ondervinden.