Twist om boete Schiphol

Coalitiegenoten VVD en PvdA hebben onenigheid over de boete die Schiphol heeft gekregen voor het overschrijden van de geluidsnormen. VVD-fractievoorzitter Dijkstal wil dat de boete wordt ingetrokken. Zijn PvdA-collega Melkert is hier verbolgen over: ,,Dijkstal tast hiermee de publieke moraal aan'' zei hij vanochtend.

Dijkstal zei gisteren op een VVD-bijeenkomst in Harmelen de vijf miljoen gulden boete die minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) Schiphol heeft opgelegd voor het overschrijden van de geluidsnormen ,,onbegrijpelijk'' te vinden. Volgens de VVD-leider houdt de PvdA-minister er onvoldoende rekening mee dat Schiphol ,,dé motor van de Nederlandse economie is''. Bovendien hebben alleen maar ,,wat koeien in een weiland'' last gehad van de overschrijdingen.

Melkert wijst erop dat de VVD akkoord is gegaan met het gebruiksplan voor Schiphol waarin het boetesysteem is vastgelegd. ,,Hebben we eindelijk een einde gemaakt aan de laat-maar-waaien-periode van Jorritsma (de vorige, liberale minister van Verkeer, red.), keert de VVD bij de eerste de beste keer dat er problemen zijn weer terug naar die periode.'' Melkert vindt dat de VVD zich aan de afspraken moet houden. Hij wijst daarbij ook op de gemaakte afspraken over het rekeningrijden, waar de VVD sceptisch over is.

GroenLinks beschuldigt Dijkstal van `klassenjustitie'. ,,De VVD weet de overtreders van de wet altijd te vinden, maar de luchthaven staat bij de liberalen boven de wet'', zegt fractievoorzitter Rosenmöller. Het CDA wil Netelenbos over de kwestie interpelleren, opdat de VVD zich ook in het parlement over de boete kan uitspreken. ,,Eens kijken of deze grote woorden resulteren in daden'', zegt Kamerlid Reitsma.

Dijkstal pleitte er gisteren voor dat de geldboete wordt beperkt tot een half miljoen gulden. De boete van vijf miljoen gulden is het maximum dat Netelenbos Schiphol kan opleggen.

Vanaf vandaag is het nieuwe gebruiksplan van kracht. De luchthaven begint nu weer met een nieuw lawaaiquotum.