PvdA en VVD: klaagzangen frustreren werving van leger

De twee grootste regeringsfracties in de Tweede Kamer, PvdA en VVD, verwijten de militaire belangenverenigingen dat zij met hun ,,buitensporige kritiek'' en hun ,,klaagzangen'' schade toebrengen aan het imago van Defensie en daarmee de personeelswerving extra moeilijk maken. Dit bleek gisteravond bij het begin van de behandeling van de Defensiebegroting.

Volgens de PvdA'er Zijlstra en de VVD'er Van den Doel moeten de bonden zich beter bewust zijn van de verantwoordelijkheid. Vertegenwoordigers van de bonden AFMP en VBM/NOV, die op de tribune zaten met enkele tientallen militairen die bij wijze van protest tegen het personeelsbeleid van staatssecretaris Van Hoof in uniform gekomen waren, wezen die verwijten direct van de hand.

Een grote meerderheid van de Kamer bleek bezorgd over de sterk tegenvallende wervingsresultaten en de risico's dat Nederland daardoor niet kan vasthouden aan het uitgangspunt dat het tegelijkertijd met vier bataljons moet kunnen bijdragen aan internationale crisisbeheersingsoperaties. Voor alle fracties was daarbij een belangrijk punt dat niet getornd mag worden aan de verhouding van maximaal zes maanden uitzending op achttien maanden dienstverband.

CDA'er Van der Knaap vroeg om meer geld voor het personeelsbeleid dan de extra 200 miljoen gulden die in de begroting is opgevoerd. Harrewijn (GroenLinks) suggereerde bij crisisbeheersing nauwer samen te werken met landen als Polen en Tsjechië (,,zij hebben de mensen, wij de middelen''). Van den Doel opperde in het belang van de werving zomerkampen te organiseren voor scholieren.