Minder leraren ziek na vertrek basisschooldirecteur

Het ziekteverzuim op basisscholen daalt bijna altijd nadat de directeur van een school is vertrokken. Dit blijkt uit onderzoek door het bureau Regioplan. De resultaten verschijnen deze week in Het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond.

Regioplan deed onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds. Dat fonds betaalt bij ziekte vervangende leerkrachten en heeft baat bij een laag ziekteverzuim. Het fonds vermoedde dat meer mensen zich ziek zouden melden na het vertrek van een schoolleider. Het omgekeerde blijkt nu het geval.

,,Het is dan ook niet zinvol om nader te onderzoeken of directeuren kunnen worden vastgehouden als instrument voor verzuimbeleid,'' constateert Regioplan.

Alleen als directeuren vertrekken om op een andere basisschool te gaan werken, is er geen effect op het ziekteverzuim.

De slechte samenwerking tussen personeel en directeur is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de ziekmeldingen, zo denken de onderzoekers. Toch blijft het ziekteverzuim na het vertrek van een directeur nog altijd boven het gemiddelde.

Regioplan ontkracht de opvatting dat steeds meer directeuren er de brui aan geven en weer leraar worden. Het aantal vertrekkende directeuren is de afgelopen jaren weliswaar gestegen, maar dit heeft 'natuurlijke' oorzaken: overstap naar een andere school, stoppen met werken of overlijden, aldus Regioplan.