Kwestie Lubbers vanaf begin oktober

Premier Kok en minister Van Aartsen herinneren zich niet hetzelfde van hun onderlinge gesprekken over de kandidatuur van Pronk en Lubbers voor de hoge VN-post. In een persverklaring (maandag), in twee brieven aan de Kamer en in het Kamerdebat (gisteren) noemden zij enkele verschillende `beslissende' momenten:

Woensdag 4 oktober: Van Aartsen verneemt dat er `andere Nederlandse namen' dan die van Pronk, waaronder die van Lubbers, in het VN-circuit circuleren. De minister hoort dit van een van zijn ambtenaren, die in Genève een vergadering heeft bijgewoond van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen. ,,De mededeling daarover moest zeer serieus worden genomen'', aldus Van Aartsen gisteravond in de Kamer.

Vrijdag 6 oktober: Van Aartsen telefoneert met VN-topman Annan om de informatie van zijn ambtenaar te verifiëren. Deze bevestigt dat hij bezig is informatie in te winnen over `andere Nederlanders'.

Zondag 8 oktober: Van Aartsen noemt de naam van Lubbers in een gesprek met Kok, maar de premier herinnert zich dit niet. Dit gebeurde in een gesprek van anderhalf uur, waarin de emoties tussen Kok en Van Aartsen hoog waren opgelopen. ,,Ik heb de naam van de ex-minister-president in dat gesprek genoemd'', aldus Van Aartsen gisteren in de Kamer. Kok meldt daarop dat hij dat ,,als een terloopse mededeling (heeft) ervaren die geen betrekking had op één van hen, zoals hier genoemd. In dat gesprek hebben wij ook op geen enkele wijze daar het gewicht aan toegekend dat achteraf wellicht aan dit onderwerp zou moeten worden toegekend''.

Vrijdag 13 oktober: In het Franse Biarritz, waar premier Kok en minister Van Aartsen een Europese top bijwonen, telefoneert Kok met Annan. Kok gisteren in de Kamer: ,,Ik heb uit de mond van de secretaris-generaal op 13 oktober expliciet voor het eerst de naam van de heer Lubbers gehoord als een man die naar de mening van de secretaris-generaal van de VN voor een eventuele kandidatuur voor die post in aanmerking zou kunnen komen.''