Kwartje

Er ligt een kwartje op de grond. Tussen de schuifelende voeten op het grijze marmer van het café blinkt onmiskenbaar een rondje van licht in de middagzon. Menig borrelaar ziet het met mij plotseling liggen, stuurt reflexmatig een hand naar beneden, zakt even half door een knie, totdat de beweging bevriest. De ruggen worden gerecht en de gesprekken – Barcelona, Nasdaq – hervat. Niemand durft. Straks misschien, als niemand het ziet.

Dan snerpt een kleuter vanaf de arm van zijn moeder: ,,Kijk mam! Gèèèld!'' De borrelaars verbreken hun gelid en maken een cirkel rondom het kwartje, dat open en bloot ligt voor het grijpende handje. Hier en daar flitst een spijtige blik. Kwartje armer.

    • Michiel Louter