FNV: `Paars mag zich best schamen'

Het kabinet heeft in zijn pogingen de armoede te bestrijden de verwachtingen bij lange na niet waargemaakt. De minima hebben daardoor maar nauwelijks meegeprofiteerd van de economische groei.

Dat zegt FNV-bestuurder A. Jongerius in een reactie op het rapport Balans van het Armoedebeleid dat gisteren is gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het aantal huishoudens dat onder of rond het sociaal minimum leeft in de jaren negentig niet is gedaald. In 1990 ging het om 10,6 procent van alle huishoudens, in 1998 was dat ook zo. In absolute aantal steeg het aantal minimumhuishoudens van 606.000 naar 673.000.

,,Paars mag zich daarvoor best schamen'', aldus Jongerius. Vooral omdat er meer kinderen op het sociaal minimum leven. Volgens het rapport gaat het om 360.000 kinderen. Relatief veel vrouwen en allochtonen leven rond of onder het sociaal minimum.

Vermeend nam het rapport gisteren in ontvangst. Hij was het niet eens met de negatieve conclusies, vooral omdat de onderzochte periode slechts tot 1998 liep. ,,Sindsdien is het aantal bijstandsgerechtigden met 69.000 gedaald.''

Dertig belangenorganisaties, zoals de FNV, de CNV, de Raad van Kerken, Humanitas en het Humanistisch Verbond kwamen maandag voordat het jaarrapport gepresenteerd was al met ,,een manifest tegen de armoede''. Zij vinden dat er een ,,sociaal offensief'' moet komen. Zo zou de algemene lastingverlichting moeten worden omgezet in een lastenverlichting voor de lage inkomenscategorieën. Vooral mensen die langdurig van een minimum moeten rondkomen, zouden meer geld moeten krijgen. De kwaliteit van laag betaald werk moet verbeteren. Kinderen uit arme gezinnen zouden ook meer studiekosten vergoed moeten krijgen.