Britten vrezen nieuwe overstromingen

Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor nieuwe overstromingen na zware regenval, die voor de komende drie dagen wordt voorspeld. De regering zegt dat `extreem weer' als gevolg van klimaatverandering de norm wordt.

Negentien rivieren in het zuiden, westen en noordoosten van Engeland kunnen de komende dagen op ruim dertig plaatsen buiten hun oevers treden als het slechte weer aanhoudt, aldus het Environment Agency, de officiële beheerder van de Britse waterkeringen.

In de vallei van de Severn, op de grens van Engeland en Wales, en in Yorkshire traden gisteren al grote overstromingen op, waardoor enkele steden en dorpen soms tot drie meter onder water kwamen te staan. In Kent en elders in het zuiden en zuidwesten traden rivieren ook buiten hun oevers, maar minder ernstig dan twee weken geleden. In het hele land zijn schoonmaakoperaties op gang gekomen.

Spoor- en wegverbindingen waren gisteren door de overstromingen nog steeds sterk verstoord. De wateroverlast kwam bij de schade door de storm die het afgelopen weekeinde woedde, een van de zwaarste stormen van de afgelopen twintig jaar. In totaal zes mensen kwamen om en aan huizen, bossen en infrastructuur is grote schade aangericht. Tienduizenden huizen zitten nog steeds zonder stroom.

Vice-premier John Prescott, tevens minister van Transport, kondigde gisteren in het parlement aan dat de procedures bij noodweer herzien moeten worden. ,,Onze infrastructuur zou robuust genoeg moeten zijn om tegen het weer te kunnen dat we net hebben meegemaakt'', aldus Prescott, die zich afvroeg of het ,,echt nodig'' was dat bij elke zware storm de bovenleiding van het spoor aan de oostkust naar beneden komt en dat er duizend bomen op de rails vallen. Hij noemde de storm een ,,wake-up call voor de rijke landen'' en een stimulans om op de klimaatconferentie in Den Haag, later deze maand, CO2-quota verder te verscherpen. De overstromingen leiden ook tot een Brits debat over de kanalisering van rivieren, die de overstromingskans vergroot, en over het risico van woningbouw in uiterwaarden en andere gebieden die kunnen overstromen.