Beroering Molukkers om tv-film

Een fragment uit een nog uit te zenden documentaire over de Molukse acties in de jaren zeventig heeft tot beroering geleid in de Molukse gemeenschap. In het fragment uit 1987, onderdeel van de vierdelige NPS-documentaire Dutch Approach, noemt oud-minister-president Joop den Uyl de aanval van mariniers op de in 1977 gekaapte trein bij De Punt een `executie'.

Woordvoerder Leo Reawaruw van People Against Genocide (PAG) noemt de documentaire ,,schokkend''. ,,Er is een vies spelletje gespeeld door Van Agt. Hij heeft geweld gebruikt als fucking verkiezingsstunt. Den Uyl was daartegen.'' Reawaruw is van mening dat de Nederlandse overheid nu een nog grotere morele verplichting heeft zijn invloed aan te wenden om ,,de volkerenmoord op de Molukken te stoppen''. Volgens Reawaruw, die de treinkaping bij De Punt overigens afkeurt, was het niet nodig geweest deze met geweld te beëindigen. ,,Dit waren geen snoeiharde jongens en meisjes. Ze waren bereid te onderhandelen.''

Bij de beëindiging van de kaping vielen acht doden, zes treinkapers en twee gijzelaars.In het fragment zegt Den Uyl: ,,Er is natuurlijk – terecht denk ik – met een overmaat aan geweld opgetreden. [...] Het blijft een executie – van mensen in overtreding, maar het is een executie.''

Den Uyls uitspraken zijn gedaan in een talkshow die nooit op tv is uitgezonden. De talkshow, met een tiental betrokkenen, is in 1987 geënsceneerd door Simone Wijnschenk als eindproductie voor haar regie-opleiding aan de Media Academie. Wijnschenk: ,,Tien jaar na De Punt heb ik een evaluatie in talkshowvorm georganiseerd. Betrokkenen gaven hun toestemming voor tv-vertoning, maar het was een fake-programma.''

De NPS-documentaire toont het fragment met de tekst `interne besloten opname overheid'. ,,Met die tekst bedoelen we dat er overheidsmensen aan het woord komen'', zegt researcher Hans Dortmans.