Afspraken nodig over veilige scheepvaart

Er moeten Europese afspraken komen over meer veiligheid van vervoer over zee. Sommige EU-landen wachten liever op wereldwijde afspraken.

Voorzitter Romano Prodi van de Europese Commissie riep gisteren de lidstaten van de Europese Unie op nu zo snel mogelijk de Commissie-voorstellen over vergroting van de veiligheid van het maritiem transport te accepteren ,,zonder deze af te zwakken''. Eurocommissaris Loyola de Palacio (Transport) onderstreepte gisteren nog eens dat de Commissie ,,niet bereid is'' haar plannen bij te stellen.

In hun reactie op de ramp met het schip Ievoli Sun klonk duidelijk frustratie door. De Palacio maakte al meermalen duidelijk dat de Europese Unie niet moet wachten op de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) met het nemen van maritieme veiligheidsmaatregelen, zoals sommige lidstaten wensen. Begin deze maand noemde de Nederlandse minister Netelenbos wereldwijde afspraken in IMO-verband ,,het meest effectief''. Haar Franse collega Gayssot onderstreepte echter dat dit de EU er niet van mag weerhouden zelf reeds maatregelen te nemen.

Naar aanleiding van de ramp met de olietanker Erika eind vorig jaar voor de Franse kust kwam de Europese Commissie, mede op verzoek van de EU-lidstaten en het Europees Parlement, afgelopen maart met een reeks voorstellen voor versterking van de Europese regelgeving voor tankers en andere schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Het gaat met name om: het weren uit Europese havens van tankers die ouder zijn dan vijftien jaar en door havenautoriteiten de laatste twee jaar meer dan twee keer aan de ketting zijn gelegd; verscherping van controles in Europese havens; de halfjaarlijkse publicatie van een `zwart lijst' van dergelijke schepen; scherpere controle en criteria voor de keuringsinstanties in de lidstaten en eventuele schorsing van zulke instanties; verplichte dubbelwandigheid van tankers en het weren van schepen met enkelvoudige wanden. Er komt nog een voorstel voor een Europees systeem van verplichte, geautomatiseerde gegevensverstrekking door reders over gevaarlijke vracht.

De Europese Commissie heeft een voorstel aangekondigd om de aansprakelijkheid (ook voor milieuschade) van reders te vergroten en de maximaal te vergoeden schade te verhogen tot een miljard dollar. Zij volgt ook hierbij de Amerikaanse overheid, die verder gaat dan de IMO-afspraken. Volgens de Commissie zijn er nu te weinig prikkels om gevaarlijke stoffen met veilige schepen te vervoeren. De Commissie heeft geconstateerd dat sommige lidstaten terughoudend zijn meer personeel vrij te maken voor inspecties.

    • Hans Buddingh'