Afhankelijkheid van gas dreigt voor Nederland

Nederland moet oppassen dat het in een geliberaliseerde energiemarkt niet te eenzijdig afhankelijk is van gas als stroomopwekker. Ook kunnen de milieudoelstellingen die de regering zich heeft gesteld niet gehaald worden omdat de ambities te hoog zijn geweest.

Dat heeft directeur R. Priddle van het Internationale Energie Agentschap (IEA), een agentschap dat onder de OESO resorteert, gisteren verklaard bij de aanbieding van de Energy Review voor Nederland. Iedere vier jaar beoordeelt het bureau het energiebeleid van een van de 25 lidstaten.

Momenteel komt zo'n 60 procent van de Nederlandse stroom uit gas. Dat is verreweg het meest van alle 25 lidstaten en het aandeel groeit. De overheid heeft volgens de IEA nagelaten de continuïteit van de gastoevoer veilig te stellen. Dat brengt een risico met zich mee.

Dat Nederland zich nooit actief met leveringszekerheid bezighield, komt volgens Priddle omdat het Groninger gasveld altijd voldoende waarborg leverde. Nu de omvang van deze gasbel afneemt, koopt Nederland meer Russisch gas, evenals alle andere lidstaten.

Minister Jorritsma (Economische Zaken) relativeerde het verwijt dat Nederland te afhankelijk zou zijn van gas. ,,Zekerheid van gastoevoer is dankzij de liberalisering een Europese aangelegenheid geworden. In dat verband is zo'n groot nationaal aandeel geen probleem, omdat andere landen gebruik maken van andere energiebronnen als kernenergie. Nederland kan hun gas dan importeren'', aldus Jorritsma.

Overigens zei Priddle ,,zeer tevreden'' te zijn over het Nederlandse energiebeleid. Hij prees de snelheid waarmee de gas- en elektriciteitmarkten worden geliberaliseerd en roemde de regering voor haar aandacht voor het milieu. ,,Nederland loopt daarin voorop'', aldus Priddle. ,,Nederland is zo ambitieus op het gebied van klimaatverandering, efficiëntie en inzet van milieuvriendelijke brandstoffen dat niet alle beoogde doelen gehaald worden. Maar dat geldt voor veel lidstaten'', stelde Priddle.

Volgens de IEA-directeur heeft Nederland een aantal extra maatregelen achter de hand, mocht het mislopen met de milieudoelstellingen. Een aantal van die maatregelen is echter ,,erg onwaarschijnlijk'' aldus Priddle. Zo is het op dit moment technisch nog onmogelijk om broeikasgassen op te slaan in containers en die te laten afzinken, of de gassen in de inmiddels leeggepompte gasvelden te pompen.

Ook waarschuwde hij voor een te eenzijdige en te grote financiële ondersteuning van warmtekrachtcentrales (wkk), waarbij opgewekte warmte uit bijvoorbeeld kassen gebruikt wordt als energie.

Volgens Priddle gaat de stimulans van warmtekrachtcentrales ten koste van andere, milieuvriendelijke energievormen als windenergie en zonnekracht. Minister Jorritsma zegde gisteren toe alleen nog kleine wkk-projecten te financieren.