6 miljoen volkstellers op pad

Waar vind je Chinezen die zoek zijn of formeel zelfs niet bestaan? Dat is de belangrijkste vraag waarop zes miljoen volkstellers de komende tien dagen een antwoord proberen te krijgen. China is, tien jaar na de laatste volkstelling, de grootste enquête uit de mensheid begonnen.

De autoriteiten willen vooral weten hoe succesvol de 20 jaar geleden ingevoerde één-kindpolitiek is. China kent een grote groep `zwarte passen', de term waarmee de kinderen worden aangeduid wier geboorte nooit is geregistreerd. Schattingen over de omvang lopen sterk uiteen, maar zeker is dat sommige boeren hun pasgeboren dochters niet registreren omdat zij zich een zoon wensen. In arme gebieden is een zoon de enige garantie voor een geriefelijke oude dag.

De kans dat de waarheid boven tafel komt, is alles behalve groot. Boeren zijn ondanks de garantie van vertrouwelijkheid bang gestraft te worden wanneer zij vertellen dat zij de regels van de bevolkingspolitiek hebben geschonden.

De regering wil ook weten hoeveel boeren naar de grote steden zijn getrokken. Hun aantal wordt geschat op tachtig tot honderd miljoen. Maar ook op dit punt zal onduidelijkheid blijven bestaan omdat weinig migrantenboeren bereid zijn hun tijdelijke (illegale) woonplaats bekend te maken.